Startside
Forhistorie
Valg af byggefirma
Dagbog
Tegninger
Diverse billeder
'Film' af byggeriet
Materialevalg
Kontakt
Erfaringer

Forum

 

Valg af byggefirma

Vi begyndte i november 2004 at lave et detaljeret udbudsmateriale med beskrivelse af hustype, ønsket plantegning, og  væsentlige materialevalg. Vi havde på forhånd valgt at indhente tilbud fra byggefirmaer der er medlem af Nyhusforeningen for at få en vis sikkerhed under byggeriet, og valgte at sende udbudsmaterialet til Bülow & Nielsen, Frydkjær, Lind & Risør og O.C. Huset. Tilbuddene kom efter ca. 14 dage dumpende ind ad brevsprækken og vi gik i gang med at nærlæse, og fandt ud af at der er meget man skal have fokus på. Samtidig skal man, såfremt man som vi gjorde med det detaljerede udbudsmateriale, ikke forvente at byggefirmaerne tilpasser tilbuddet ud fra dette. Tværtimod må vi desværre konstatere. Det var faktisk kun O.C. Huset, som virkelig havde læst vort udbudsmateriale og tilpasset tilbuddet. De andre byggefirmaer havde lavet standardtilbud, som senere krævede en hel del tilrettelser hvilket i de fleste tilfælde resulterede i højere priser.

 

Frydkjær

Første møde var med Frydkjær, hvor tilbuddet blev gennemgået og vore spørgsmål besvaret. Vi følte dog ikke at have fået meget ud af mødet - der var stadig en del løse ender og mange af tingene i udbudsmaterialet, var ikke til at få øje på i tilbuddet - der var for mange afsatte beløb som gjorde at det var svært at vurdere om tilbuddet svarede til det udbudsmateriale vi havde lavet. Vi gennemgik derfor tilbuddet endnu en gang og sendte en meget detaljeret mail til sælgeren for at få afklaret alle spørgsmål. Til møde nr. 2 havde Frydkjær virkelig oppet sig - der var f.eks. indhentet tilbud og lavet tegninger hos HTH hvilket bl.a. resulterede i, at det afsatte beløb til køkkenet blev væsentligt højere, men dog mere realistisk.

 

Generelt har vi et positivt indtryk af Frydkjær og især efter det andet møde, var de en seriøs kandidat. Frydkjær blev dog fravalgt af følgende årsager:

  1. Prisen var i mellemgruppen af tilbuddene - sammenligneligt med Bülow & Nielsen, men væsentligt dyrere end O.C. Huset.

  2. Kontraktoplægget er ikke baseret på Nyhusforeningens standardbetingelser, men på AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomheder) med en del undtagelser. Stort set alle undtagelserne er til Frydkjærs fordel, og efter vor mening betydeligt dårligere end kontraktoplægget fra O.C. Huset og Bülow & Nielsen.

  3. På trods af sælgerens meget imødekommende og yderst forhandlingsvenlige stil (både mht. pris og kontraktbetingelser), var hans salgsmetoder ikke lige os. Der gives meget korte tidsfrister med begrundelse om kommende prisstigninger, prøver ihærdigt på at sætte møder op for at få os til forhandlingsbordet, og har meget svært ved at acceptere et nej. Tidsfristerne var dog meget fleksible (i den måned vi forhandlede med Frydkjær faldt prisen snarere), men det var irriterende at skulle kontakte sælgeren hver uge for at forlænge tilbudsfristen, hvorefter han ihærdigt prøvede at få os til forhandlingsbordet. Vi havde mest brug for at få et sammenligneligt grundlag for de forskellige tilbud, og skulle nok selv tage kontakt til dem hvis vi var interesserede.

 

Bülow & Nielsen

Andet møde var med Bülow & Nielsen og det gik lidt bedre end med Frydkjær. Tilbuddet var mere tilpasset til vort udbudsmateriale og inkluderede flere af vore ønsker. Der var dog stadig et par uafklarede spørgsmål og mangler i tilbuddet, som senere eftersendtes. Prismæssigt var Bülow & Nielsen sammenlignelig med Frydkjær, og på baggrund af de prøvehuse vi har set er der ingen nævneværdig forskel i kvaliteten. Eftersom deres standard kontraktbetingelser også var mere spiselige end Frydkjærs, og der samtidig ikke var den samme insisterende og pågående salgsstil, valgte vi derfor at beholde Bülow & Nielsen som et af de 2 byggefirmaer der blev kigget nærmere på. At det ikke endte med at blive Bülow & Nielsen skyldes dels prisen, dels leveringstiden som var oppe på 11 måneder på grund af en stor ordretilgang.

 

Lind & Risør

Vores plantegning er som udgangspunkt inspireret af Lind & Risørs DEVR 164 model, som er en del af deres Design Serie, og dermed ikke ét af de huse man kan bruge til individuelt byggeri. Lind & Risørs tilbud var derfor baseret på et af deres individuelle huse, med tillæg/fradrag i forhold til de ændringer som er nødvendige for at lave det om til et individuelt DEVR 164 hus (præcis på samme måde som Bülow & Nielsen og O.C. Huset laver deres tilbud). Vi havde dog forventet at Lind & Risør kunne genbruge nogle af deres erfaringer fra DEVR 164 og dermed være konkurrencedygtige, men det viste sig ikke at være tilfældet. Deres første tilbud var samtidigt meget generelt, og inkluderede kun i begrænset omfang vores ønsker fra udbudsmaterialet. Under mødet med Lind & Risør's sælger, der var totalt uforberedt og faktisk ikke havde læst vort udbudsmateriale, steg prisen derfor med mere end 50.000. Eftersom Lind & Risør i forvejen havde den absolut højeste pris blev de hurtigt valgt fra.

 

O.C. Huset

Det første møde med O.C. Huset (Mimi Andersen) forløb meget tilfredsstillende – hun havde virkelig sat sig ind i udbudsmaterialet og tilbuddet var tilpasset hertil. Tilbuddet var meget overskueligt og der var kun få afsatte beløb i forhold til de andre byggefirmaer. Mimi var samtidig meget behagelig at snakke med. Hun var meget lydhør og spurgte ind til vore ønsker og hvilke overvejelser vi havde gjort os, ligeledes hvilke overvejelser vi fremover skulle gøre. Dette oplevede vi ikke hos de andre byggefirmaer. Tilbuddet blev gennemgået og vi fik mulighed for at stille spørgsmål, som også blev besvaret så der ikke var nogle misforståelser. Efterfølgende læste vi tilbuddet igen og fandt ud af, at der var enkelte ting vi ville fravælge og andre vi valgte til. Disse ændringer blev formidlet til Mimi, der rettede tilbuddet og sendte et nyt.

 

2. møde forløb lige så tilfredsstillende som det første og hér var vi meget mere afklarede med fravalg/tilvalg og disse blev tilføjet/slettet i tilbuddet. Vi havde på forhånd læst Nyhusforeningens standardbetingelser og dém vi havde spørgsmål til blev gennemgået og besvaret, så også vi forstod betydningen heraf. Der blev rettet, slettet og omskrevet hvor det var nødvendigt, og efter mødet stod vi med en rigtig god fornemmelse i maven. På dette tidspunkt stod valget mellem Bülow & Nielsen og O.C. Huset, som begge er ejet af NCC, og Bülow & Nielsen leverede et fuldstændig sammenligneligt tilbud som O.C. Huset – de var dog væsentligt dyrere. Efter vores bedste vurdering er der dog kun navnet som den væsentligste forskel, og derfor var det ikke svært at vælge O.C. Huset.

 

O.C. Huset benytter en lidt utraditionel byggestil hvor bl.a. ydervægge og tag fremstilles indendørs i en hal og derefter samles på grunden – lidt ligesom at bygge med Legoklodser. Der er mange fordele ved dette (bl.a. at udtørring stort set ikke er nødvendig), og den eneste ulempe vi har kunnet finde er valget af mursten, hvor man med O.C. Huset er begrænset til maskinsten.

 

Hele vejen igennem forløbet har O.C. Huset og Mimi Andersen været yderst professionel, serviceminded og virkelig været til for os, været lydhør og interesseret i vore ønsker, uden at oversælge projektet. Det savnede vi hos de andre byggefirmaer – de kørte faktisk bare pr. standard, blev dyrere og dyrere og virkede mest forhippede på at få os til at skrive under på en kontrakt. D. 30. januar 2005 skrev vi så under på en byggekontrakt med O.C. Huset og med en rigtig god fornemmelse i maven – især takket være Mimi Andersens professionalisme og imødekommenhed.

 

 

 

   

Startside | Forhistorie | Valg af byggefirma | Dagbog | Tegninger | Diverse billeder | 'Film' af byggeriet | Materialevalg | Kontakt | Erfaringer | Forum